Služby

Katastr nemovitostí

Zpracováváme veškeré druhy geometrických plánů pro:

  • rozdělení nebo scelení pozemku
  • změny hranice pozemku
  • vyznačení nebo změna obvodu budovy
  • vyznačení věcného břemene
  • vyznačení práva stavby
  • změny obvodu stavby (přístavba)
  • doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru

Také provádíme vytyčování hranic pozemků dle přání zákazníka.

Inženýrská geodézie

Nabízíme širokou škálu prací v oblasti inženýrské geodézie, a to zejména vyhotovení mapových podkladů (podklady pro projekt), vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení stavby, technická dokumentace inženýrských sítí a jiné.

Konzultace a poradenství v oblasti geodézie a katastru nemovitostí zdarma

V případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat.